ОТ 5 ДО 12 ГОДИНИРИСУВАНЕ
ЗА ДЕЦА

https://risuvaneivino.bg/wp-content/uploads/2019/03/Psittaciformes.png
https://risuvaneivino.bg/wp-content/uploads/2019/05/dot_03.png
https://risuvaneivino.bg/wp-content/uploads/2019/05/line_01.png

Уроци по рисуване за малки и пораснали деца

За най-малките са предвидени приятни и забавни техники, развиващи въображението и уменията им, както и творческото им мислене. Целта е да се насърчи креативността на децата и да се развие чувството им за красота. В процеса на работа, докато творят, децата усвояват основните закони в изобразителното изкуство.

https://risuvaneivino.bg/wp-content/uploads/2019/03/course_illustration_01.png
https://risuvaneivino.bg/wp-content/uploads/2019/05/dot_01.png
Дете което рисува

УРОЦИ ЗА МАЛКИ ДЕЦАНеобходими умения

bullet Развитие на въображението и естетическото чувство;

bullet Умения за балансиране и композиране на рисувателното пространство;

bullet Съобразяване пропорциите и съотношенията при построяване на форма;

bullet Първи умения за наблюдение, визуализация и работа с триизмерен образ;

bullet Опознаване качествата на цветовете и прилагането им в рисуването и в живота;

bullet Развитие на образно мислене;

bullet Формиране на собствен начин за творческо себеизразяване.

ПОСЕЩЕНИЯ И ОТСЪСТВИЯЗА ЧАСОВЕТЕ

Часовете са астрономически (1 час = 60 мин.)

Отсъствията се приспадат от таксата. Ако Ви се налага да пропуснете занимание е
необходимо да предупредите преподавателя поне един ден предварително.
В зависимост от разпределението на дните в седмиците в съответния месец и деня, в който сте избрали да посещавате уроците по рисуване, месечната такса е за 4 или 5 посещения.

https://risuvaneivino.bg/wp-content/uploads/2019/03/course_illustration_03.png
https://risuvaneivino.bg/wp-content/uploads/2019/03/kids_painting.png
https://risuvaneivino.bg/wp-content/uploads/2019/05/dot_02.png

ДЕЦА ОТ 5 ДО 12 ГОДИНИЦЕНИ

Цената за едно посещение
2 часа = 25 лв.

Месечна такса
4 посещения по 2 часа = 80 лв. (10 лв./час)
5 посещения по 2 часа = 100 лв. ( 10 лв./час)

ЗАНЯТИЯ С ДЕЦА

ОТ 5 ДО 12 ГОДИНИ
УРОЦИ ПО РИСУВАНЕ ЗА ДЕЦА
СРЯДА
10:00 ч. - 12:00 ч.
СЪБОТА
11:00 ч. – 13:00 ч.
НЕДЕЛЯ
11:00 ч. – 13:00 ч.
Facebook

изграждане: Pixelmind